Buurtsport Maassluis

Waarom Buurtsport?

Wanneer kinderen en jongeren gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij school of het veldje om de hoek en het verenigingsleven, worden zij gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl.

Keurmerk jongerenwerk

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een traject om het jeugd- en jongerenwerk in de stad te professionaliseren.

Met inhoudelijke ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut is er een kwaliteitskeurmerk voor het jongerenwerk ontwikkeld.

 

Welzijn e25 heeft in november 2016 dit keurmerk ontvangen. Een externe auditor heeft alle onderdelen van het jeugd- en jongerenwerk getoetst in de verzorgingsgebieden van Welzijn e25 (oa Hoek van Holland, Maassluis, Midden Delfland , regio Haaglanden) aan de hand van een kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader omvat de volgende criteria:

 

– Positionering van het Rotterdams jongerenwerk t.o.v. andere voorzieningen op het gebied van jeugd.

– Organisatie, inrichting en beleid, vastgelegd in een beleidsplan.

– Bestuur en toezicht

– Inhoudelijke kwaliteit; o.a. methodisch handelen, planmatig en doelgericht handelen en evaluatie effect interventies. Innovatief vermogen en reflectief handelen.

 

Wij zijn er trots op dat we dit keurmerk als welzijnsorganisatie hebben mogen ontvangen!

Hoe bereiken we dat?

Uitgangspunt vormt de Maassluis brede, wijkgerichte aanpak. We hebben Maassluis in 4 “wijken” verdeelt met daaraan gekoppeld een buurtsport coördinator die zorg draagt voor de afstemming met de scholen, de verenigingen, de buurt en andere relevante organisaties. Samen met een team van stagiaires, vrijwilligers en vakkrachten wordt in iedere wijk op en rond de scholen en elke week een programma “gedraaid”. Dit programma zal bestaan uit Pauzesport, Naschoolse (wijk) activiteiten en Gymlessen. Het activiteitenrooster per wijk en school kunt u vinden onder het kopje “weekrooster”.