Cornelie

van Pelt

Naam:

E-mail  adres:

Wijk:

Scholen:

Taken:

Plustaak:

Favoriete sporten:

Cornelie van Pelt

cvpelt@welzijne25.nl

wijk 3 (centrum)

de Dijck, de Groene Hoek, Panta Rhei

gymles, pauzesport, naschools aanbod, wijkactiviteiten

coördinatie sportverenigingen

voetbal, bootcamp