Schoolsport

Vast programma

Vanuit ons team wordt in samenwerking met de scholen en andere partners iedere schoolweek een “vast” programma aangeboden. Dit programma bestaat uit 2 hoofdbestanddelen te weten:

  • Pauzesport
  • Gymlessen

Gymles

Bewegingsonderwijs is een belangrijk vak binnen het onderwijs. Het bevordert de motorische ontwikkeling en door te bewegen worden kinderen actiever en fitter. Om deze reden wordt op alle scholen door een buurtsportcoördinator of buurtsportcoach meerdere gymlessen per week gegeven. Onze medewerkers laten de kinderen in Maassluis kennismaken met een breed scala aan sporten en door het verzorgen van gymlessen kunnen zij de interesses en behoeftes bij de kinderen ontdekken en hierop inspelen met de pauzesport, naschools aanbod en wijk activiteiten.

 

Pauzesport

Op alle scholen wordt pauzesport aangeboden tijdens één of meerdere lunchpauzes per week. De pauzesport vindt plaats op het schoolplein en wordt gegeven door een buursport coördinator/coach of een stagiaire van Welzijn e25. Voor de pauzesport is divers materiaal aanwezig wat ingezet wordt voor allerlei sporten en spellen. De kinderen mogen zelf kiezen of zij aan de pauzesport mee willen doen. Uit ervaring van voorgaande jaren is de pauzesport een groot succes gebleken. Om deze reden wordt de pauzesport het gehele schooljaar op iedere school wekelijks aanboden.

 

Overig

Naast het verzorgen van gymlessen en pauzesport is er per school ruimte voor extra sport aanbod onder- of na schooltijd. In samenspraak met de scholen wordt gekeken naar de behoeftes en mogelijkheden. Zo worden op meerdere scholen kleuter gymlessen aangeboden of kiezen scholen ervoor om uren op te sparen voor een evenement of sportdag.

Wijken in Maassluis